جعبه مادر برد

انواع جعبه برای نگه داری گوشی در حالت باز و یا مادربرد در حال تعمیر در این قسمت قرار می گیرد. 

1 محصول وجود دارد

نمایش 1-1 از 1 مورد

فیلترهای فعال