رزین جامد

رزین جامد نوعی روغن برای استفاده در زیر آی سی و قلم دود زا برای پیدا کردن اتصالی در برد میباشد که در این بخش قرار می گیرد

1 محصول وجود دارد

نمایش 1-1 از 1 مورد

فیلترهای فعال