محصولات تیم EMMC

محصول  تیم قدرتمند EMMC برای انواع عملیات رو هاردهای اندروید و فلش گوشی های کوالکام  و غیره و دیگر محصولات این تیم در این بخش قرار می گیرد.  

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید